Έλληνες ερευνητές της ΙΒΜ δημιούργησαν τεχνητούς νευρώνες

18

…για χρήση σε τσιπάκια


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο