Ιστορική συμφωνία στη Γαλλία: Η Google θα δίνει αμοιβή στον Τύπο βάσει των συγγενικών δικαιωμάτων

4Η Google υπέγραψε μια συμφωνία πλαίσιο που ανοίγει τον δρόμο για να αμείβεται ο ημερήσιος γαλλικός Τύπος βάσει των «συγγενικών δικαιωμάτων», τα οποία είναι παρόμοια με τα πνευματικά δικαιώματα, δημιουργήθηκαν το 2019 και έχουν οδηγήσει σε πολυτάραχες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εκδότες Τύπου και τον γίγαντα του Ίντερνετ. Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε ανάμεσα στη Google και […]Πηγή