Μια νευρική σκόνη μέσα στο σώμα

31

Δημιουργήθηκαν οι πρώτοι εμφυτεύσιμοι ασύρματοι αισθητήρες με μέγεθος κόκκου άμμου


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο