Οπτική ίνα μπορεί να μεταφέρει όγκο πληροφοριών 400 τεραμπάιτ

22

Ξεπερνά το παγκόσμιο ρεκόρ.


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο