Δημιουργήθηκε μικρός κβαντικός υπολογιστής που μπορεί να προγραμματισθεί

8

Ο νέος επεξεργαστής αποτελείται από μόνο πέντε «μπιτ» κβαντικής πληροφορίας (qubits)


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο