Η νέα λύση για επιχειρήσεις

Θεσσαλονίκη: Πρωτοποριακή μέθοδος για την απομάκρυνση των μικρορύπων που ανιχνεύονται στα λύματα | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μικρορύποι ανιχνεύονται τα τελευταία 15 χρόνια στα αστικά λύματα και ως τώρα δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν, καθώς οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεν...