Φωτοβολταϊκά τόσο λεπτά ώστε να τυλίγονται γύρω από στιλό

34

Το φιλμ με τις πολύ λεπτές φωτοβολταϊκές κυψέλες, οι οποίες μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, είναι κατασκευασμένες από τον ημιαγωγό αρσενίδιο του γαλλίου


Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο