Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών

16

Προωθείται από το ΕΠΙΣΕΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) προωθεί την ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη για πρώτη φορά, εκτός Βρυξελλών, στην Αθήνα, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ERTICO-ITS Europe.

Η ERTICO-ITS Europe είναι ένας μη κερδοσκοπικός πανευρωπαϊκός Οργανισμός, με περισσότερα από 120 μέλη (εταιρείες, δημόσιοι φορείς, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια), που εμπλέκονται άμεσα στην ανάπτυξη και προώθηση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) στην Ευρώπη.

Πριν από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ERTICO, την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των μελών του με θεσμικούς φορείς και εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ευφυών συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές στρατηγικές της Ελλάδας σε θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ERTICO Χέρμαν Μέγιερ, παρουσίασε τις δραστηριότητες της ERTICO, τις ευκαιρίες συνεργασίας με ελληνικούς φορείς και εταιρείες, καθώς και τη δυνατότητα της ERTICO να λειτουργήσει σαν πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, καθηγητής Ιωάννης Βασιλείου παρουσίασε τις δραστηριότητές του ΕΠΙΣΕΥ σε θέματα μεταφορών, τόσο ανθρώπων όσο και φορτίων. Ο δρ. Άγγελος Αμδίτης, διευθυντής έρευνας του ΕΠΙΣΕΥ και πρόεδρος της ΙΤS Hellas, παρουσίασε την κατάσταση στην Ελλάδα σε θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, τις νέες πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες των ελληνικών φορέων και εταιρειών. Μεταξύ άλλων, τέτοιες τεχνολογίες αναπτύσσουν η εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.) και η εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

Η ITS Hellas – «Ελληνικός Οργανισμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών» είναι μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αστικής Ευθύνης που ιδρύθηκε το 2008 με στόχο την ανάπτυξη ελληνικών τεχνολογικών λύσεων, υποδομής και υπηρεσιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στη χώρα μας. Αριθμεί 32 μέλη από το δημόσιο τομέα (υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί, Τοπική αυτοδιοίκηση), τον ιδιωτικό τομέα (βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάροχοι υπηρεσιών) και τη ακαδημαϊκή κοινότητα (Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια).

Το ΕΠΙΣΕΥ είναι μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών. Ασχολείται με μεγάλο εύρος τομέων, όπως οι πομποδέκτες, τα ραντάρ, οι ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες, η δορυφορική και ασύρματη επικοινωνία, τα νευρωνικά δίκτυα, η τηλεματική και οι εφαρμογές Πολυμέσων, οι εφαρμογές μεταφορών, συστημάτων ελέγχου, ρομποτικής, βιοϊατρικής μηχανικής, ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.

Η ερευνητική ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ, υπο την καθοδήγηση του δρ. Άγγελου Αμδίτη, δραστηριοποιείται σε όλα τα θέματα των μεταφορών ανθρώπων και φορτίων, με έμφαση στην αυτοματοποίηση του συστήματος μεταφορών, την ηλεκτροκίνηση, την διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς, την ενεργητική ασφάλεια, το eCall, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις «έξυπνες» πόλεις.

 

 

 

Πηγή: newsbeast.gr