Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών

40
Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Το 1/3 των αναφορών προς το Συνήγορο του Καταναλωτή το 2014 αφορούσαν στο συγκεκριμένο κλάδο

Πλήθος προβλημάτων φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα θέματα τηλεπικοινωνιών, καθώς το 1/3 του συνολικού αριθμού των αναφορών των πολιτών στο Συνήγορο του Καταναλωτή συγκέντρωσε ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών το 2014.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα συνάντηση εργασίας μεταξύ των Ανεξάρτητων Αρχών του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» και της «Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων».

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, ιδίως, τα ακόλουθα ζητήματα:

– Η μονομερής τροποποίηση όρων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από κάποιες εταιρείες. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για τιμολογιακές αυξήσεις, που επιβάλλονται μονομερώς στον καταναλωτή κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης.

– Η διευκόλυνση της ενημέρωσης των καταναλωτών για τους βασικούς όρους των συμβάσεων που συνάπτουν με τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δια της καθιέρωσης της υποχρέωσης αναγραφής και της συγκέντρωσης των όρων αυτών (κυρίως όσων αφορούν το τίμημα, τη διάρκεια, την επιδότηση και τους φόρους) στην αρχή της σύμβασης, κατά τρόπο ευδιάκριτο, απλό και κατανοητό.

– Η καθιέρωση υποχρέωσης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων να ενημερώνουν τους καταναλωτές σε περίπτωση υπέρβασης όχι μόνο του 80%, αλλά και του 100% για όλα τα οικονομικά πακέτα.

– Η παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή, κατά τη σύναψη της σύμβασης, να ζητήσει την αυτόματη διακοπή, όταν υπερβεί την κατανάλωση του οικονομικού του πακέτου κατά συγκεκριμένο ποσοστό (π.χ., στο 110% ή 120%), προκειμένου να αποφευχθούν, σε περίπτωση υπερβάσεων, ανεπιθύμητες χρεώσεις.

– Η αποσαφήνιση ότι όλες οι ανανεώσεις συμβάσεων τηλεπικοινωνιών πρέπει να γίνονται γραπτώς.

– Η παροχή δωρεάν στον καταναλωτή αντιγράφου των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών του με την εταιρεία, όταν ζητείται.

– Το ζήτημα της ελλιπούς ή μη συνεχούς κάλυψης των παραμεθόριων περιοχών από ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και η συνακόλουθη οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται το γεγονός αυτό για τους καταναλωτές.

Μετά τη συνάντηση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, δήλωσε ότι: «Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της συνεργασίας των δύο αρχών στο πεδίο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης προβλημάτων και της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών-χρηστών υπηρεσιών τηλεφωνίας και ίντερνετ, το ζητούμενο είναι να υπάρχει ενημερωση με πληρότητα και σαφήνεια, να μην επιβαρύνονται με δυσβάστακτες χρεώσεις και να τηρείται η νομοθεσία. Συζητήσαμε με την Ε.Ε.Τ.Τ. και μελετήσαμε τα νομικά και τεχνικά εργαλεία, ώστε να επιλυθούν τα προβληματικά ζητήματα που απασχολούν μεγάλο αριθμό καταναλωτών, όπως προκύπτει και από την τελευταία ετήσια έκθεση της Αρχής μας, σύμφωνα με την οποία ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών συγκέντρωσε περίπου το 1/3 του συνολικού αριθμού των αναφορών των πολιτών».

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή, παρευρέθηκαν ο ΣτΚ, Λευτέρης Ζαγορίτης, ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ., Νίκος Παπαουλάκης και στελέχη και από τις δύο πλευρές.

 

 

 

 

Πηγή: newsbeast.gr